1, 2, 3 … pravidla pro psaní číslic v textu

09.06.2022

"Ujelo nám to před 15-ti minutami, takže na 8ou hodinu to nestihneme. Věděla jsem na 100%, že zase přijdeme pozdě."

Také píšete podobné zprávy? Pak děláte chybu! Tedy alespoň v zápisu číslovek pomocí číslic. Podívejme na tři základní pravidla, jak v textu správně psát číslice.

Číslice píšeme bez koncovek

Setkáváme se s tím všude. Texty (zejména na sociálních sítích, ale najdeme je i na reklamních poutačích) jsou plné patvarů typu:

Šel tam s 5-ti kamarády.

Gratuluji Ti ke 100ým narozeninám.

Zkoušela už asi 20-áté šaty.

Bude to kolem 8mi kilometrů.

Jako bychom chtěli čtenáři napovědět, jak má danou číslovku skloňovat. Nemusíme, on to určitě bude vědět. Musíme si ale pamatovat, že přidávání koncovek k číslicím je špatně.

Jediné správné zápisy jsou tyto:

Ujelo nám to před 15 minutami, takže na 8. hodinu to nestihneme.

Šel tam s 5 kamarády.

Gratuluji Ti ke 100. narozeninám.

Zkoušela už asi 20. šaty.

Bude to kolem 8 kilometrů.

Číslicí nebo slovem?

Číslovky můžeme v textu zapisovat buď slovem, nebo číslovkou, záleží jen na nás. I když samozřejmě existují určitá doporučení. Slovy píšeme obvykle nižší čísla, zatímco u vyšších čísel volíme častěji zápis číslicí. Slovy vypisujeme číslovky v uměleckých textech, v odborných textech užíváme zápis pomocí číslic.

Důležitá je jednotnost. Ať si vybereme jakýkoliv způsob zápisu číslovek, dodržujme ho v celém textu.

Pokud volíme zápis pomocí číslic, musíme dbát na následující pravidla:

 • Rozlišujeme číslovky základní a řadové. Za řadovými (označují pořadí, ptáme se na ně otázkou Kolikátý) píšeme tečku, za základními ne. Jestliže můžeme číslovku v textu číst jako základní i řadovou, pak tečku nepíšeme a číslice stojí za počítaným jménem. Za letopočtem tečku nepíšeme.

  Máme doma 2 psy.

  Skončil na 2. místě.

  Nalistujte si stranu 2.

  V roce 1620 proběhla bitva na Bílé hoře.

 • Při zápisech číslovek vyšších řádů oddělujeme trojice řádů před a za desetinnou čárkou mezerami (čísla, která mají více než tři místa vlevo nebo vpravo od desetinné čárky, členíme do skupin o třech číslicích). Čtyřciferná čísla můžeme psát bez mezery (letopočty vždy bez mezery).

  5 323 km

  50 000 let

  9 526,5 m

  7,254 2 kg

  3698 km

  rok 2015

 • A pozor na začátky vět - věta nesmí začínat číslicí, tady musíme číslovky vždy vypsat slovem.

Číslice ve spojení se značkou a zkratkou

Značky a zkratky jako kg, m, km, l, m², kB, ha, km/h, °C, Kč, %, ‰, § a podobně vždy oddělujeme od číselné hodnoty mezerou.

Správně píšeme:

Věděla jsem na 100 %, že zase přijdeme pozdě.

Narýsuj úsečku o délce 8 cm.

Venku je dnes 15 °C.

Kup 2 kg brambor.

Někdy je ovšem správný zápis bez mezery. A to v případě, že spojení čísla a značky vyjadřuje přídavné jméno:

5km = pětikilometrový

2l = dvoulitrový

100% = stoprocentní

Stačí se řídit jednoduchou pomůckou - tam, kde vyslovuji dvě slova, píšu mezeru, tam, kde vyslovuji jedno slovo, píšu bez mezery (2 kg brambor = dvě kila brambor, 2kg sáček = dvoukilový sáček)

Byl jsem na 30km túře. (třicetikilometrové)

Ušel jsem 30 km. (třicet kilometrů)

Vypil jsem 2 l vody. (dva litry)

Vypil jsem 2l láhev vody. (dvoulitrovou)

A opět pozor na vkládání nesmyslných koncovek Výrazy 5-ti km, 12-ti% jsou špatně. Nezapomeňte, že číselná hodnota a značka se nemají na konci řádku rozdělovat, ale musí zůstat u sebe na stejném řádku.

Na další pravidla psaní číslovek se podíváme v příštím článku. A pokud si sami nejste jistí, váš text vám ráda zkontroluji, stačí se ozvat.

Opravdu chtěl autor na tento leták napsat minus třicetiprocentní? Spíš to asi mělo být minus třicet procent, ale pak chybí za číslicí mezera. Zároveň unikl překlep ve slově mléka (mělo by být mléko).