Korektury

Text máte hotový a už zbývá jen ho po sobě zkontrolovat. Ale zase to číst a dumat nad písmenky? Komu by se chtělo!  A to je ta pravá chvíle mi vaše dílo poslat a ušetřit si čas a starosti.

Záleží totiž nejen na obsahu, ale i na formě. I sebelepší text ztratí glanc, když je plný překlepů a hrubek.

Chcete mít jistotu, že jsou vaše pracovní materiály po jazykové stránce v pořádku a že případné chyby neobjeví jako první klient? Nechcete trnout strachy, že vám oponent zkritizuje jazykové chyby v bakalářce nebo diplomce? Využijte nabídky korektur!

Co opravím

Mezi nejčastěji korekturované texty patří:

  • letáky, brožury a katalogy,
  • výroční zprávy,
  • prezentační materiály,
  • životopisy, motivační dopisy, korespondence,
  • bakalářské a diplomové práce,
  • knihy, časopisy, regionální zpravodaje,
  • články,
  • texty určené na firemní webové stránky,
  • blogy.

Druhy korektur

Základní korektura pravopisná a gramatická

Opravím pravopisné chyby (to znamená všechna i/y, s/z, ú/ů, zdvojené hlásky, skupiny souhlásek typu mě/mně, velká písmena, čárky a interpunkční znaménka a podobně), gramatické chyby (časování a skloňování, tvary slov, správné užití zájmen a pádů), překlepy a základní typografické nedostatky. Navrhnu také drobné stylistické změny, ale nečekejte žádné větší zásahy do textu, doporučení se budou týkat maximálně změny pořádku slov ve větě nebo doplnění zapomenutého slovíčka. Základní korektura je vhodná pro texty, do kterých není dobré příliš zasahovat (například studentské práce), a pro kratší texty.

Rozšířená korektura stylistická

Zahrnuje korekturu základní + celkovou stylistickou. Zaměřím se na strukturu textu, na výběr vhodných jazykových prostředků, na správné utváření vět, souvětí, odstavců, upravím odchylky od větné stavby (zeugma, anakolut a další šílenosti), podívám se na chybné předložkové vazby a vhodné užití spojek, odstraním opakující se slova (případně nahromaděná slova se stejným slovním základem) či významově nadbytečná slova a zhodnotím použití frází. Cílem stylistické korektury je celkově zajistit, aby text hladce plynul a čtenáři se dobře četl. Úprava neznamená kompletní přepsání, stále to bude na konci váš text, jen vybroušenější. Váš styl taky zachovám, pořád to budete vy a ne já!

Kolik za to aneb Ceník

Uvedená cena platí za 1 normostranu (NS), tj. 1 800 znaků včetně mezer. Cena je pouze orientační. Její konečná výše se odvíjí od náročnosti zadaného textu, od množství úprav a požadavků klienta. Nejsem plátce DPH.

Jednotná zvýhodněná cena je stanovena pouze pro studentské práce (bakalářské a diplomové). V tomto případě nezaplatíte za NS ani o korunu víc, než je uvedeno.

Základní jazyková korektura

od 65 Kč

Rozšířená stylistická korektura

od 85 Kč

Korektura bakalářských a diplomových prací

45 Kč

Množstevní sleva nad 100 NS

10 % z celkové ceny

Jak to bude probíhat

Pošlete mi svůj text ve formátu Word nebo PDF (jiné formáty na dotaz) na e-mail info@cesky-plesky.cz a připište potřebné požadavky – o jakou korekturu máte zájem a jakou máte představu o termínu dodání. Pokud posíláte pouze předběžný dotaz, napište mi ještě, o jaký text se jedná a jaký je jeho rozsah.

Text si prohlédnu, zhodnotím náročnost oprav a sdělím vám požadovanou cenu a možný termín dodání, případně položím doplňující dotazy. Někdy jich může být víc, ale podrobná domluva je nezbytná. Termín odevzdání práce je vždy individuální a nelze ho stanovit obecně, protože závisí na řadě faktorů (délka a obsah textu, množství oprav a moje aktuální časové možnosti). Domluvený termín je už závazný.

Jakmile si písemně odsouhlasíme a potvrdíme všechny informace, pouštím se do korektury a vy obdržíte zálohovou fakturu na polovinu ceny. Platba se provádí převodem na účet a hotovou korekturu vám odevzdám až po zaplacení zálohy, proto je třeba si platbu ohlídat vzhledem k domluvenému termínu. Druhá polovina ceny se doplácí po odevzdání opraveného textu na základě zaslané faktury.

Ve formátu Word provádím korektury pomocí funkce Sledování změn, případně komentářů. Ve formátu PDF pomocí poznámek a barevného zvýraznění. Sami si tak  můžete určit, které změny přijmete a které ne. Zvlášť u stylistické korektury je možné, že se vám některé navrhované úpravy nebudou líbit, pak je snadné je odmítnout.

Při práci vycházím z dostupných kodifikačních příruček a v případě nejasností konzultuji daný jev s jazykovou poradnou AV ČR.

Hotovou korekturu vám zašlu e-mailem a vy potvrdíte její převzetí. V případě delších textů se můžeme domluvit na postupném zasílání jednotlivých opravených částí.

S pravidelnými klienty volíme i jiný způsob platby. Pokud vám například pravidelně opravuji texty nebo píšu příspěvky na blog, je pro obě strany nevýhodné platit každou zakázku zvlášť. V těchto případech si obvykle domlouváme hromadné vyúčtování třeba na konci měsíce. Je jasné, že k tomuto dochází až v době, kdy už se s klientem trošku známe a víme, že jsme si sedli.

Korektury českých textů
Korektury českých textů

Co nedělám

Formátování textu – formátování je specifická disciplína, které se nevěnuji. Obvykle kontroluji už zformátované texty, ve kterých samozřejmě označím typografické chyby.

A studenti, pozor – vaše práce za vás nenapíši, pouze v nich provedu korektury podle objednávky. :-)